5.1.9. Program edukacyjny „Obiekty architektury krajobrazu – przestrzeń kształtowania krajobrazu pogranicza” realizowany w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska (część 3)

Celem kursu jest przygotowanie absolwentów kierunku biologia, architektura krajobrazu i ochrona środowiska do prac w rejonie pogranicza polsko-czeskiego w aspekcie wykorzystania terenów zieleni miejskiej i wiejskiej do promowania ekoturystyki, rekreacji i wzmocnienia dziedzictwa kulturowego regionu. W trakcie zajęć terenowych zostaną zaprezentowane obszary zieleni i ogrody, które odzwierciedlają historyczny i uzdrowiskowy... Czytaj więcej →

5.1.12 Program edukacyjny: „Rodzime rośliny w lokalnych gospodarstwach domowych – wzornictwo, ziołolecznictwo, potrawy lokalne, obyczaje, tradycje” część 3

Celem dwudniowego kursu przeznaczonego dla studentów kierunków biologia, architektura krajobrazu i ochrona środowiska jest zyskanie informacji o zasięgu lokalnych tradycji związanych z przyrodą, zwyczajami kulinarnymi, praktykami zdobniczymi, itp. Studenci będą się uczyć jak można wykorzystać naturalne wyroby i produkty, wywodzące się z tradycji mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego, w codziennym życiu. Ponadto... Czytaj więcej →

Uwaga studenci !!!

Studenci kierunków Architektura Krajobrazu, Ochrona Środowiska i Rolnictwo zapraszamy do zapoznania z planami zajęć w semestrze zimowy w roku akademickim 2020/2021.   Czytaj więcej →

Lektoraty z języków obcych dla studentów studiów niestacjonarnych

Lektoraty z języków obcych dla studentów kierunków niestacjonarnych odbywać się będą zgodnie z planem zajęć w następujących salach: I Rolnictwo (studia niestacjonarne) oraz I Architektura Krajobrazu (studia niestacjonarne) Język niemiecki: mgr Małgorzata Hrebeniuk sala 324 SJO (ul. Oleska 48) Język angielski: mgr Jacek Jędrzejowski sala 339 SJO (ul. Oleska 48)... Czytaj więcej →

Uwaga studenci I roku studiów II stopnia

Szkolenie BHP dla studentów kierunków I Ochrona Środowiska II stopnia oraz I Architektury Krajobrazu II stopnia odbędzie się 16.03.2020 (poniedziałek) w godzinach 11.30-14.30 w sali 413 CB (ul. Kardynała Kominka 6,6a). Przysposobienie biblioteczne dla studentów kierunków I Ochrona Środowiska II stopnia oraz I Architektury Krajobrazu II stopnia odbędzie się 23.03.2020... Czytaj więcej →

Uwaga studenci kierunków studiów: Architektura Krajobrazu, Ochrona Środowiska i Rolnictwo -nowe plany zajęć na semestr letni 2019/2020

Zamieszczone plany zajęć dotyczą pierwszego tygodnia zajęciowego semestru letniego roku akademickiego 2019/20. Proszę zwrócić szczególną uwagę na każdy tydzień zmieniając daty w ustawieniach, gdyż poszczególne zajęcia mogą odbywać się z różną częstotliwością.Plany są zamieszczone na na stronie Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi w zakładce Student/ Plany zajęć   Czytaj więcej →

Oferta pracy

„Nabór na wolne stanowisko: asystent w Dziale Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego”, osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Muzeum), na adres: Muzeum Śląska Opolskiego, ul. Św. Wojciecha 13, 45-015 Opole w terminie do 14 lutego 2020 r. do godz. 13:00. Więcej Informacji Czytaj więcej →

Uwaga studenci – plany zajęć na semestr zimowy 2019/2020

Plany zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2019/20 dostępne są w systemie USOS-UO. Odnośniki do poszczególnych kierunków podane są na stronie Instytutu. Prosimy zwrócić uwagę, że jest to plan zajęć na pierwszy tydzień, a kolejne tygodnie mogą różnić się miedzy sobą. W celu sprawdzenia zajęć na kolejne tygodnie należy zmienić... Czytaj więcej →

Konkurs na zaprojektowanie opakowań

Wszystkich chętnych studentów kierunków Architektura Krajobrazu i Ochrona Środowiska zapraszamy do wzięcia udziału w ciekawym konkursie dotyczącym rozwiązań przyjaznych dla środowiska w zakresie opakowań więcej na stronie: https://www.smurfitkappa.com/innovation/design-challenge/ Czytaj więcej →

Wybory w PAN (2019)

W  styczniu 2019 roku prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska członek korespondent PAN została wybrana na: ·      Zastępcę Przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN ·      członka Komisji Rewizyjnej PAN ·      członka Prezydium Oddziału PAN Katowice Czytaj więcej →

Płatne staże wakacyjne krajowe jedno-i trzymiesięczne

 Płatne staże wakacyjne krajowe jedno-i trzymiesięczne    dla studentów kierunków Ochrona Środowiska,  Architektura Krajobrazu, Biologia oraz Biotechnologia i Biotechnologia Medyczna   W związku z  uzyskaniem finansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację Projektu pn. „Stażysta z kompetencjami – staże dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego” rusza rekrutacja na... Czytaj więcej →