Zamieszczone plany zajęć dotyczą pierwszego tygodnia zajęciowego semestru letniego roku akademickiego 2019/20. Proszę zwrócić szczególną uwagę na każdy tydzień zmieniając daty w ustawieniach, gdyż poszczególne zajęcia mogą odbywać się z różną częstotliwością.Plany są zamieszczone na na stronie Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi w zakładce Student/ Plany zajęć