Aktualności


5.1.9. Program edukacyjny „Obiekty architektury krajobrazu – przestrzeń kształtowania krajobrazu pogranicza” realizowany w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska (część 3)

Celem kursu jest przygotowanie absolwentów kierunku biologia, architektura krajobrazu i ochrona środowiska do prac w rejonie pogranicza polsko-czeskiego w aspekcie wykorzystania terenów zieleni miejskiej i wiejskiej do promowania ekoturystyki, rekreacji i wzmocnienia dziedzictwa kulturowego regionu. W trakcie zajęć terenowych zostaną zaprezentowane obszary zieleni i ogrody, które odzwierciedlają historyczny i uzdrowiskowy... Czytaj więcej →

Lokalizacja Zespołu Badawczego Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego na mapie Opola