Projekt pn.
“Program badań różnorodności przyrodniczej Tadżykistanu BioTa”

 

Program badań różnorodności przyrodniczej Tadżykistanu realizowany jest od 2006r., wspólnie przez pracowników Katedry Biosystematyki i Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego na podstawie porozumienia podpisanego z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Narodowego w Duszanbe (Tadżykistan). Inicjatorem współpracy Uniwersytetu Opolskiego z Uniwersytetem Narodowym w Duszanbe był dr Grzegorz Kłys, który w 2005r. przeprowadził pierwsze rozmowy na temat wspólnych badań i wymiany doświadczeń. W czasie pierwszego pobytu dr G. Kłys uczestniczył w wyprawie na południe Tadżykistanu do granic z Afganistanem, Zapowiednik Tigrowaja Bałka, okolice Kołchozobod oraz na północy – Hodżent, Pendżikent, Płaskowyż Kulikalon W ramach projektu zostały zorganizowane trzy wyjazdy, w tym dwie ekspedycje naukowe. Pierwszy wyjazd odbył się w październiku 2006, w trakcie którego podpisano umowę oraz, przeprowadzono wstępną, kilkudniową eskplorację Gór Gissarskich i Płaskowyżu OBi-Kiik, celem wyboru obszarów badawczych. W drugim roku programu (2007) odbyły sie dwie wyprawy naukowe pierwsza w miesiącach: maj-czerwiec, natomiast druga w lipcu i sierpniu. W kolejnych latach organizowano następne wyjazdy badawcze z udziałem naukowców z zaprzyjaźnionych jednostek naukowo-badawczych, w tym Uniwersytetu w Ostrawie (Republika Czeska) Polskiej Akademii Nauk (Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt). Zorganizowano wyprawy w miesiącach czerwcu i lipcu, (2008), czerwiec-lipiec (2009), czerwiec-lipiec oraz sierpień (2010), maj-czerwiec, wrzesień (2011), czerwiec i sierpień (2012), ponadto 2-4 tygodniowe wyprawy w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017r.

Dodatkowo w kwietniu 2009 oraz w maju 2011 odbyły się ekspedycje do Kirgizji i Uzbekistanu.
W roku 2016 zorganizowano 15 dniową wyprawę naukową do Kirgizji i Tadżykistanu (Pamir).

 


Uczestnicy wypraw:
Uniwersytet Opolski
prof. dr hab. Arkadiusz Nowak (Instytut Biologii)
dr hab. Izabela Czerniawska-Kusza, prof. UO (Instytut Biologii)
dr hab. Sylwia Nowak, prof. UO (Instytut Biologii)
dr Tomasz Blaik (Katedra Biosystematyki)
dr inż.Tomasz Ciesielczuk, prof UO (Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi)
dr hab. Grzegorz Kusza, prof. UO (Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi)
dr Grzegorz Kłys (Instytut Biologii)
mgr Ewa Kaleta (Katedra Biosystematyki)
mgr Katarzyna Kochanowska (Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi)
dr Małgorzata Gębala

Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Marcin Nobis, prof. UJ (Zakład Taksonomii Roślin i Fitogeografii, Instytut Botaniki)
dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ (Instytut Botaniki)
dr hab. Agnieszka Nobis, prof. UJ (Instytut Botaniki)
dr Maciej Kozak (Zakład Ekologii Roślin, Instytut Botaniki)

mgr Tomasz Kowalczyk

Uniwersytet w Ostrawie (Czechy)

dr hab. Vitezslav Plášek (Katedra Biologii i Ekologii)
dr Lucas Číhal (Katedra Biologii i Ekologii)

Polska Akademia Nauk 

prof. dr hab Bronisław Wołoszyn (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt)
mgr Maciej Krzyżowski (Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej)

Publikacje

 1. Nowak A., Kozak M., Nobis M. & Kusza G. 2008. Atlas sosudistykh rastenij Tadzykistana – Atlas roślin naczyniowych Tadżykistanu. Cz. I. ss. 1-232. Stowarzyszenie Ochrony Przyrody Bis & Studio Impreso, Opole. (in Russian and in Polish)
 2. Nobis M. & Nowak A. 2008. Contribution to taxonomy and distribution of species of the genus Stuckenia Börner (Potamogetonaceae) in the territory of Tajikistan (Middle Asia). W: Nowak A., Nobis M., Kusza G. (eds), Some aspects of nature conservation and environmental protection in Poland and Tajikistan. Pp. 7-17, Opole (in Russian with English abstract)
 3. Nowak A., Nobis M., Kusza G. (eds) 2008. Some aspects of nature conservation and environmental protection in Poland and Tajikistan. PP. 1-201, Stowarzyszenie Ochrony Przyrody BIOS, Opole (in Russian).
 4. Nobis M. 2009. Feather grasses (Stipa L.) of the Pamir Alai Mts. (Middle Asia): an outline for further studies. In: L. Frey (ed.) Grass research, s. 7-15. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 5. Nobis M. 2010. Stipa adamii sp. nov. (Poaceae) from the western Tian-Shan, and some remarks on the taxa of the section Smirnovia occurring in Kazakhstan. Nordic J. Bot. 28(6): 728-733. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1756-1051.2010.00968.x/pdf
 6. Nobis M., Nowak A., Zalewska-Gałosz J. 2010. Potamogeton pusillus agg. in Tajikistan (Middle Asia). Acta Soc. Bot. Poloniae 79(3): 235-238  http://www.ib-pan.krakow.pl/pubs-pdf/Acta%20Societatis%20Botanicorum/2010/ASBP3_235.pdf
 7. Nowak A. & Nobis M. 2010. Tentative list of endemic vascular plants of Zeravshan Mts in Tajikistan (Middla Asia): distribution, habitat preferences and conservation status of species. Biodiversity: Research and Conservation 19: 65-80 http://www.brc.amu.edu.pl/s2_c12_abstract158.html
 8. Nobis M. 2011. Remarks on the taxonomy and nomenclature of the Stipa tianschanica complex (Poaceae), on the base of a new record for the flora of Tajikistan (central Asia). Nordic J. Bot. 29: 194–199, DOI: 10.1111/j.1756-1051.2010.00869.x.
 9. Nobis M. 2011. Stipa ×brozhiana (Poaceae) nothosp. nov. from the western Pamir Alai Mts (middle Asia) and taxonomical notes on Stipa ×tzvelevii. Nordic J. Bot. 29: 458-464, DOI 10.1111/j.1756-1051.2011.01127.x.
 10. Nowak A., Nowak S., Nobis M. 2011 Distribution patterns, ecological characteristic and conservation status of endemic plants of Tadzhikistan – A global hotspot of diversity. Journal for Nature Conservation 19: 296-305, DOI: 10.1016/j.jnc.2011.05.003
 11. Nobis M. 2011. Stipa kotuchovii, nom. nov. (Poaceae). Ann. Bot. Fennici 48(6): 494. http://www.sekj.org/PDF/anb48-free/anb48-494.pdf
 12. Zubek S., Nobis M., Błaszkowski J., Mleczko P. & Nowak A.  2011. Fungal root endophyte associations of plants endemic to the Pamir Alay Mountains of Central Asia. Symbiosis 54: 139–149, DOI: 10.1007/s13199-011-0137-z. http://www.springerlink.com/content/w76l3x0m1p915742/fulltext.pdf
 13. Nobis M., Nowak A. 2011. New data on the vascular flora of the Central Pamir Alai Mountains (Tajikistan, Central Asia). Part II. Čas. Slez. Muz. Opava (A), 60: 259-262, DOI:10.2478/v10210-011-0029-0. http://versita.metapress.com/content/e400402873757654/fulltext.pdf
 14. Nobis M. & Gudkova P. 2011. Lectotypification of Stipa czerepanovii (Poaceae). Čas. Slez. Muz. Opava (A), 60: 199-200. DOI: .10.2478/v10210-011-0022-7. http://versita.metapress.com/content/4385m6l378512454/fulltext.pdf
 15. Nobis M., Kowalczyk T., Nowak A. 2011. Eleusine indica (Poaceae): a new alien species in the flora of Tajikistan. Polish Bot. J. 56(1): 121-123. http://www.ib-pan.krakow.pl/pubs-pdf/Polish%20Botanical%20Journal/2011/Pbj56_1_s121-123.pdf
 16. Nobis M., Nowak A. 2011. New data on the vascular flora of the Central Pamir Alai Mountains (Tajikistan, Central Asia). Polish Bot. J. 56(2): 195-201. http://www.ib-pan.krakow.pl/pubs-pdf/Polish%20Botanical%20Journal/2011/Pbj56-2_s195-201.pdf
 17. Nobis M., Nowak A., Nobis A., Nowak S., Kusza G. 2011. Atlas of vascular plants of Tajikistan. Part II. Pp. 1-256. Opole Scientific Society, Institute of Botany Jagiellonian University, Studio Impreso Przemysław Biliczak, Kraków – Opole.
 18. Nowak A., Nobis M., Nowak S., Nobis A., Kusza G. 2011. Atlas of vascular plants of Tajikistan. Part III. Pp. 1-232. Opole University, Institute of Botany Jagiellonian University, Studio Impreso Przemysław Biliczak, Opole – Kraków.
 19. Nobis M. 2011. Stipa narynica sp. nov. (Poaceae) from the Western Tian-Shan Mountains. Nordic J. Bot. 30: 70-76. DOI: 10.1111/j.1756-1051.2011.01403.x
 20. Nowak A. & Nobis M. 2012. Distribution patterns, floristic structure and habitat requirements of the alpine river plant community Stuckenietum amblyphyllae ass. nova (Potametea) in the Pamir Alai Mountains (Tajikistan). Acta Soc Bot. Pol. 81(2): 101-108.DOI:10.5586/asbp.2012.018 https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/asbp/article/view/asbp.2012.018/597

Abstrakty konferencyjne

 1. Nobis M. 2008. Ostnice (Stipa L.) gór Pamiro-Ałaju (Środkowa Azja) – badania wstępne. Streszczenia, VIII Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe – Biologia traw, s. 20. 20-21 listopada, Kraków.
 2. Nobis M. & Nowak A. 2010. Charakterystyka morfologiczna, taksonomiczne znaczenie struktury powierzchni plewki dolnej oraz rozmieszczenie ogólne taksonów z kompleksu Stipa tianschanica. s. 57. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Planta in vivo, in vitro et in silico. Streszczenia referatów i plakatów, pod redakcją Andrzeja Szczepkowskiego i Artura Obidzińskiego.
 3. Nowak A & Nobis M. 2010. Zbiorowiska szuwarowe Gór Zerawszańskich w Tadżykistanie. s. 57. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Planta in vivo, in vitro et in silico. Streszczenia referatów i plakatów, pod redakcją Andrzeja Szczepkowskiego i Artura Obidzińskiego.
 4. Kowalczyk T., Nobis M. & Nowak A. 2010. Potametum perfoliati KOCH 1926 EM. PASS. 1964 w Tadżykistanie (Środkowa Azja) – rozmieszczenie i warunki występowania. s. 50. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Planta in vivo, in vitro et in silico. Streszczenia referatów i plakatów, pod redakcją Andrzeja Szczepkowskiego i Artura Obidzińskiego.
 5. Nobis M. & Nowak A. 2010. Morphological characteristics and taxonomical significance of lemma surface of taxa from the Stipa tianschanica complex. Acta Soc. Bot. Polon. 79 Suppl 1: 49. Proceedings of the 55th meeting of the Polish Botanical Society, Planta in vivo, in vitro et in silico.
 6. Nowak A & Nobis M. 2010. Rush communities in Zeravshan Mts in Tajikistan. Acta Soc. Bot. Polon. 79 Suppl 1: 49. Proceedings of the 55th meeting of the Polish Botanical Society, Planta in vivo, in vitro et in silico.
 7. Kowalczyk T., Nobis M. & Nowak A. 2010. Potametum perfoliati KOCH 1926 EM. PASS. 1964 in Tajikistan (Middle Asia) – distribution and condition of occurance. Acta Soc. Bot. Polon. 79 Suppl 1: 43. Proceedings of the 55th meeting of the Polish Botanical Society, Planta in vivo, in vitro et in silico.
 8. Nobis M. & Nowak A. 2010. Trawy gór Środkowej Azji. W: Szczepaniak M & Paszko B (red), IX Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe – Biologia Traw. ss. 54. Materiały konferencji, Kraków, 18-19 listopada 2010.
 9. Nowak A., Nowak S., Nobis M. 2012. Weed communities of rice fields in the Central Pamir Alai Mountains (Tajikistan, Middle Asia). The 55th Symphosium of the International Associations for Vegetation Science. Climate change and vegetation science, 23-28 July 2012, Mokpo, Korea. Abstract book, s. 91.