Dyrektor Instytutu Ochrony i Kształtowania Środowiska

prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska członek korespondent PAN

Zastępca Dyrektora 
dr hab. inż. Tomasz Ciesielczuk

Pracownicy administracyjno-techniczni

mgr Agnieszka Brożonowicz
mgr Aleksandra Cichoń
mgr Anna Lipka (zastępstwo)


KATEDRA GOSPODARKI ODPADAMI I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
prof. zw. dr hab. inż. Czesława Rosik – Dulewska członek korespondent PAN – Kierownik Katedry
Pracownia Spektrometrii i Chromatografii

KATEDRA GEOGRAFII I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

prof. dr hab. Stanisław Koziarski – Kierownik Katedry

Pracownia Zagospodarowania Przestrzennego
Pracownia Monitoringu i Edukacji Ekologicznej
Pracownia Architektury Krajobrazu i Geografii

ZAKŁAD NAUK O GLEBIE I GEOLOGII ŚRODOWISKA
dr hab. Izabella Pisarek prof. UO  – Kierownik Zakładu