Dyrektor Instytutu Ochrony i Kształtowania Środowiska

prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska członek korespondent PAN

Zastępca Dyrektora 
dr hab. inż. Tomasz Ciesielczuk

Pracownicy administracyjno-techniczni

mgr Agnieszka Brożonowicz
mgr Aleksandra Cichoń


ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI I ŚCIEKAMI
prof. zw. dr hab. inż. Czesława Rosik – Dulewska członek korespondent PAN – Kierownik Zakładu
Pracownia Gospodarki Odpadami
dr hab. inż. Tomasz Ciesielczuk
Pracownia Gospodarki Wodno-Ściekowej
Pracownia Hydrologii i Gospodarki Wodnej
vacat
Pracownia Spektrometrii i Chromatografii

ZAKŁAD MONITORINGU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

prof. dr hab. Stanisław Koziarski – Kierownik Zakładu

Pracownia Zagospodarowania Przestrzennego
Pracownia Monitoringu
Pracownia Edukacji Ekologicznej
dr hab. Krystyna Borecka
Pracownia Architektury Krajobrazu i Geografii

ZAKŁAD NAUK O GLEBIE I GEOLOGII ŚRODOWISKA
dr hab. Izabella Pisarek prof. UO  – Kierownik Zakładu
Pracownia Biologii Gleb
Pracownia Ochrony Gleb i Magnetyzmu Środowiska