K Łuczak

e-mail: kluczak@uni.opole.pl
tel. 77 401 60 01
fax. 77 401 60 30
45-052 Opole, ul. Oleska 22, p.1.

https://orcid.org/0000-0002-5777-9938


stopień naukowy: doktor inżynier
dziedzina:             agronomia
dyscyplina:           rolnictwo i ogrodnictwo
specjalność:         Gleboznawstwo, Ochrona Gleb


 

Tematyka badawcza

Gleboznawstwo i ochrona gleb

Dorobek naukowy

Publikacje recenzowane w bazie JCR:

  1. Łuczak K., Kusza G. 2015. The influence of coconut fibre and salts composite used for eliminating slipperiness and on roads on soils. Ecological Chemistry and Engineering A. 22(4), 481-488. DOI:10.2428/ecea.2015.22(4)38
  2. Ciesielczuk T., Rosik-Dulewska Cz., Poluszyńska J., Ślęzak E., Łuczak K. 2018. Ashes from sewage sludge and bottom sediments as a source of bioavailable phosphorus. Journal of Ecological Engineering 19(4), 88–94 . DOI: 10.12911/22998993/89716 
  3. Ciesielczuk T., Rosik-Dulewska Cz., Łuczak K., Lipka A. 2018. Possibilities of using the aspen poplar seeds (Populus tremula L.) for the purpose of removing monoaromatic hydrocarbons from an aqueous solution. Desalination and Water Treatment 134, 182–187. DOI: 10.5004/dwt.2018.22834
  4. Łuczak. K., Kusza G. 2019. Magnetic susceptibility in the soils along communication routes in the town of Opole. Journal of Ecological Engineering 20(2). 234-238, DOI: 10.12911/22998993/99/82
  5. Łuczak K., Kusza G., Słonina D., Borecka K. 2019. Fruit Trees and Bushes as a Biodiversity Element in the “Górażdże” Quarry Reclaimed Areas. Journal of Ecological Engineering 20(3), 24-29. https://doi.org/10.12911/22998993/99307
  6. Łuczak K., Pisarek I., Kusza G. 2020.The use of mineral materials for salinity control in roadside soils. Archives of Environmental Protection 46(2), 83-90, DOI 10.24425/aep.2020.133478.
Udział w projektach naukowych

Dziko owocujące drzewa i krzewy jako element bioróżnorodności terenów rekultywowanych Kopani Wapienia „Górażdże” (termin realizacji: 1.03 – 30.09.2016r.), HeidelbergCement Group, charakter udziału w projekcie: kierownik

Staże Naukowe

01-30.09.2014r. – Department of Biology and Ecology, Faculty of Science, University of Ostrava, Czechy.

01-30.09.2015r. – Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, Polska.

14.08.-11.09.2017r. – Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Stypendia

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2016/2017