K Łuczak

e-mail: kluczak@uni.opole.pl
tel. 77 401 60 20
45-052 Opole, ul. Oleska 22, p. 207

https://orcid.org/0000-0002-5777-9938


stopień naukowy: doktor inżynier
dziedzina:             agronomia
dyscyplina:           rolnictwo i ogrodnictwo
specjalność:         Gleboznawstwo, Ochrona Gleb


 

Tematyka badawcza

Gleboznawstwo i ochrona gleb

Działalność organizacyjna
 1. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze – członek
 2. International Union of Soil Sciences – członek
 3. Komisja Nauk Rolniczych Oddział  PAN w Katowicach
Dorobek naukowy

Dorobek naukowy

Publikacje indeksowane w bazie Web of Science

 1. Łuczak K., Kusza G. 2015. The influence of coconut fibre and salts composite used for eliminating slipperiness and on roads on soils. Ecol Chem Eng A. 22(4), 481-488. https://doi.org/10.2428/ecea.2015.22(4)38
 2. Ciesielczuk T., Rosik-Dulewska Cz., Łuczak K., Lipka A. 2018. The possibilities of  using the aspen poplar seeds (Populus tremula L.) for the purpose of removing monoaromatic hydrocarbons from an aqueous solution. Desalination and Water Treatment,  134, 2018 ISSN Print 1944-3994, ISSN Online 1944-3986.
 3. Ciesielczuk T., Rosik-Dulewska Cz., Poluszyńska J., Ślęzak E, Łuczak K. 2018 Ashes from sewage sludge and bottom sediments as a source of bioavailable phosphorus. Journal of Ecological Engineering 19(4), 88-94. DOI:10.12911/22998993/89716
 4. Łuczak. K., Kusza G. 2019. Magnetic susceptibility in the soils along communication routes in the town of Opole. Journal of Ecological Engineering 20(2). 234-238.  https://doi.org/10.12911/22998993/99/82
 5. Łuczak K., Kusza G., Słonina D., Borecka K. 2019. Fruit Trees and Bushes as a Biodiversity Element in the “Górażdże” Quarry Reclaimed Areas. Journal of Ecological Engineering 20(3), 24-29. https://doi.org/10.12911/22998993/99307
 6. Łuczak K., Pisarek I., Kusza G. 2020. The use of mineral materials for salinity control in roadside soils. Archives of Environmental Protection 46(2), 83-90.  https://doi.org/10.24425/aep.2020.133478.
 7. Łuczak K., Pindral S., Michalski A., Kusza G., Ślęzak E., Hulisz P. 2021. The influence of industrial waste on the magnetic properties of salt-affecte soils from two soda ash manufacturing sites. Agronomy 11, 2419. https://doi.org/10.3390/agronomy1112241
 8. Łuczak K., Czerniawska-Kusza I., Rosik-Dulewska Cz., Kusza G. 2021. Effect of NaCl road salt on the ionic composition of soils and Aesculus hippocastanum L. foliage and leaf damage intensity. Scientific Reports 11(1), 1-10, 5309. https://doi.org/10.1038/s41598-021-84541-x 
 9. Glina B., Kowalska J.B., Łuczak K., Mazurek R., Spychalski W., Mendyk Ł. 2021. Potentially toxic elements in fen peatland soils located near lignite-fired power plants in Central Poland, Geoderma Regional 25, 1-11. DOI:10.1016/j.geodrs.2021.e00370

Monografie naukowe

 1. Kiliánová H., Ciesielczuk T., Cichoń A., Erlebach M., Kociánová M., Kusza G., Łuczak K., Machar I., Málková J., Pechanec V., Plášek V., Rejšek K. & Vranová V. 2021. Evropská ochrana přírody v kontextu ekoturistiky v česko-polském příhraničí. Europejska ochrona przyrody w kontekście ekoturystyki na pograniczu czesko-polskim. European Nature Protection in the Context of Ecotourism in the Czech-Polish Borderland. Univerzita Palackého Olomouc, 141 pp. ISBN 978-80-244-5927-1
Udział w projektach naukowych

Dziko owocujące drzewa i krzewy jako element bioróżnorodności terenów rekultywowanych Kopani Wapienia „Górażdże” (termin realizacji: 1.03 – 30.09.2016r.), HeidelbergCement Group, charakter udziału w projekcie: kierownik

Staże Naukowe

01-30.09.2014r. – Department of Biology and Ecology, Faculty of Science, University of Ostrava, Czechy.

01-30.09.2015r. – Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, Polska.

14.08.-11.09.2017r. – Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Stypendia

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2016/2017