e-mail: agola@uni.opole.pl
tel. 77 401 60 22 
fax. 77 401 60 30
45-052 Opole, ul. Oleska 22


DOROBEK NAUKOWY

Artykuły indeksowane w bazie Web of Science

  • Czerniawska-Kusza I, Ciesielczuk T., Kusza G., Cichoń A. 2006. Comparison of the Phytotoxkit microbiotest and chemical variables for toxicity evaluation of sediments, Environmental Toxicology, 21(4), 367-372

Artykuły z listy B

  • Kusza G., Gola A. 2002. Metale ciężkie i podatność magnetyczna gleb rezerwatu leśnego Smolnik,  Inżynieria Ekologiczna, 7, 112-115
  • Pisarek I., Gola A. 2002. Składniki próchnicy w glebach rezerwatu przyrody Smolnik. Inżynieria Ekologiczna, 7, 123-128
  • Gola A., Kusza G., Dużyński M. 2003. Selected physico-chemical parameters of forest soils of Smolnik partial reserve, Chemia i Inżynieria Ekologiczna, 10(5), 395-404

Monografie:

  • Karwaczyńska U, Cichoń A. 2015. Podręcznik dla studentów kierunku Ochrona Środowiska: 3-letnie studia stacjonarne o profilu praktycznym (studia dualne), Uniwersytet Opolski, s. 135