e-mail: dzoanalatala@wp.pl

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: architektura i urbanistyka

 

Dydaktyka

Zajęcia na kierunku Architektura Krajobrazu:

 • Historia sztuki i dziedzictwa kulturowego
 • Podstawy architektury i urbanistyki
 • Rewitalizacja obszarów przemysłowych
Działalność organizacyjna

Polskie Towarzystwo Ergonomiczne – członek od 2003 r. 

Tematyka badawcza

Zainteresowania:

 • przestrzeń publiczna, nowoczesne formy małej architektury
 • projektowanie wnętrz, strefa kuchenna w mieszkaniu, ergonomia, historia architektury
 • rewitalizacja terenów przekształconych
Dorobek naukowy

Publikacje krajowe:

 1. Charytonowicz J., Latała D., Bezpieczeństwo w strefie kuchennej mieszkania, Zastosowania ergonomii, nr1-3 /2005, red. nauk. Charytonowicz J., Poznań-Wrocław-Zielona Góra 2005, s.317-339
 2. Charytonowicz J., Latała D., Domowa kuchnia przyszłości , Zastosowania ergonomii, wymiana doświadczeń w dziedzinie ergonomii z państwami ościennymi, red. Nauk. Charytonowicz J., Poznań-Wrocław-Zielona Góra 2007, s.197-209
 3. Charytonowicz J., Latała D., Tendencje w projektowaniu współczesnej kuchni domowej – kuchnia wyspowa, Zastosowania ergonomii I, Wybrane kierunki badan ergonomicznych w 2008 roku, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg Oddział we Wrocławiu, Wrocław 2008, s.219-226
 4. Charytonowicz J., Latała D., Świadomość ergonomiczna użytkowników i bezpieczeństwo w kuchni domowej, Zastosowania ergonomii I, Wybrane kierunki badan ergonomicznych w 2008 roku, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg Oddział we Wrocławiu, Wrocław 2008, s.203-210
 5. Charytonowicz J., Latała D., Kuchnia domowa – zarys historii badań ergonomicznych, Zastosowania ergonomii, Ergonomia w architekturze i urbanistyce, Kierunki badań w 2010 roku, red. Nauk. Charytonowicz Jerzy, Wrocław 2009, s.95-103
 6. Charytonowicz J., Latała D., Psychospołeczne aspekty kształtowania domowej strefy kuchennej, Zastosowania ergonomii, Ergonomia w architekturze i urbanistyce, Kierunki badań w 2010 roku, red. Nauk. Charytonowicz Jerzy, Wrocław 2009, s.105-112
 7. Charytonowicz J., Latała D., Postęp w dziedzinie rozwiązań materiałowych domowej strefy kuchennej, Zastosowania ergonomii, Ergonomia w architekturze i urbanistyce, Kierunki badań w 2010 roku, red. nauk. Charytonowicz J., Wrocław 2010, s.49-57
 8. Charytonowicz J., Latała D., Współczesne i przyszłościowe trendy w projektowaniu domowej kuchni ekologicznej, Ergonomia w architekturze i urbanistyce, Kierunki badań w 2011 roku, red. nauk. Charytonowicz J., Wrocław 2011, s.47-53
 9. Charytonowicz J., Latała D., Mobilność wyposażenia kuchni domowej, Ergonomia w architekturze i urbanistyce, Kierunki badań w 2012 roku, red. nauk. Charytonowicz J., Wrocław 2012, s.97-102
 10. Charytonowicz J., Latała D., Przystosowanie strefy kuchennej do wymagań przestrzenno-ruchowych osób poruszających się na wózku inwalidzkim, Zastosowania ergonomii, Ergonomia w architekturze i urbanistyce, Kierunki badań w 2013 roku, red. nauk. Charytonowicz J., Wrocław 2013, s.95-100
 11. Charytonowicz J., Latała-Matysiak D., Tworzywa sztuczne we współczesnej kuchni domowej, Zastosowania ergonomii, Ergonomia w architekturze i urbanistyce, Kierunki badań w 2014 roku, red. nauk. Charytonowicz J., Wrocław 2014, s.75-82
 12. Latała-Matysiak D., Ewolucja kuchni domowej, Zastosowania ergonomii, Ergonomia w architekturze i urbanistyce, Kierunki badań w 2014 roku, red. nauk. Charytonowicz J., Wrocław 2014, s.61-73

Publikacje zagraniczne:

 1. Charytonowicz Jerzy, Latala Dzoana, Evolution of domestic kitchen, UAHCI’2011, Orlando USA, In: Universal Access in Human-Computer Interaction. Context Diversity, Lecture Notes in Computer Science, Volume 6767,  pp. 348-357. Springer, Heidelberg (2011)
 2. Charytonowicz Jerzy, Latala Dzoana, Desirable features of contemporary domestic kitchen, AHFE’2012, San Francisco USA, In: Advances in Social and Organizational Factors, Edited by P. Vink,  pp. 3-11. CRC Press, (2012)
 3. Charytonowicz Jerzy, Latala-Matysiak Dzoana, Technical progress and ergonomics in contemporary domestic kitchen, UAHCI/HCII’2014, Crete, Greece, In: Lecture Notes in Computer Science,2014, Volume 8516, pp. 153-162, Springer, Heidelberg (2014)