Nie bacząc na pogodowe przeciwności losu, Studentki i Studenci I Roku Ochrony Środowiska wypłynęli na szerokie wody. Zajęcia terenowe z Limnologii odbyły się 24.06.2020 na Jeziorze Turawskim Dużym. Obsługa sprzętu do pobierania próbek wody i osadów dennych, oznaczania przezroczystości wód – i to wszystko w strugach deszczu… Reprezentatywna próbka osadu dennego trafiła do laboratorium, gdzie przy najbliższej okazji będzie poddana analizie. Prowadzący zajęcia dr hab. inż. Tomasz Ciesielczuk, prof. UO.