Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk wybrało prof. dr hab. inż. Czesławę Rosik-Dulewską na członka rzeczywistego PAN  w Wydziale IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk. Wybór potwierdzono Uchwałą Nr 5/2021 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie ważności wyboru członków rzeczywistych Polskiej Akademii Nauk.

Członkowie Akademii są wybierani przez Zgromadzenie Ogólne PAN spośród uczonych, którzy wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem oraz posiadają nieposzlakowaną opinię. W skład Akademii wchodzą członkowie krajowi (rzeczywiści i korespondenci) oraz członkowie zagraniczni. Członkostwo w PAN jest dożywotnie.
Członkiem krajowym może zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie. Maksymalna liczba członków krajowych Akademii wynosi 350. Włączenie w poczet członków krajowych Akademii następuje poprzez wybór na członka korespondenta PAN. Zgromadzenie Ogólne PAN wyróżnia aktywność członków korespondentów – na rzecz nauki i Akademii – wyborem na członków rzeczywistych.

Więcej informacji:
https://bip.pan.pl/artykul/154/856/nowi-czlonkowie-pan-i-amu-wybrani
https://bip.pan.pl/uchwala/853/uchwala-nr-5-2021