W dniach 7-9 czerwca w Parku Radziwiłłów w Białej Podlaskiej odbyła się XI edycja PARKU SZTUKI. Instalacje przygotowało 15 artystów z Polski, wyłonionych w konkursie. Jednym z nich był nasz pracownik mgr inż. Marcin Marciniak, który wykonał obiekt „Bosquet”.
 
Założeniem konkursu było stworzenie dzieła nawiązującego do historii Parku. Architektoniczne formy rzeźb obrazowały tytułowy boskiet, jako podstawowy element ogrodu barokowego, w którym to roślinność została podniesiona do rangi architektury. Sztucznie wyprowadzona geometria uczyniła z roślin materiał rzeźbiarski, czyniąc ogród przedłużeniem pałacu.
 
Forma boskietu pokryta liśćmi Topoli białej uwypukla powiązanie materiału roślinnego z bielą architektury. Architektoniczny kwartet – z zewnętrz perfekcyjny – wewnątrz jest „rozerwany”. Wydobywająca się z pęknięć wodna mgła obrazuje procesy naturalnie zachodzące w roślinie, jako materii żywej.
 
Dzieło stanowi manifest wielokrotnych prób zjednania sobie natury, jej podporządkowania człowiekowi. Prowokuje do refleksji nad adaptacją i funkcją roślin w środowisku antropogenicznym.