Lektoraty z języków obcych dla studentów kierunków niestacjonarnych odbywać się będą zgodnie z planem zajęć w następujących salach:
I Rolnictwo (studia niestacjonarne) oraz I Architektura Krajobrazu (studia niestacjonarne)
Język niemiecki: mgr Małgorzata Hrebeniuk sala 324 SJO (ul. Oleska 48)
Język angielski: mgr Jacek Jędrzejowski sala 339 SJO (ul. Oleska 48)

II Rolnictwo (studia niestacjonarne)
Język niemiecki: mgr Małgorzata Hrebeniuk sala 324 SJO (ul. Oleska 48)