Studenci kierunków studiów: Architektura Krajobrazu, Ochrona Środowiska i Rolnictwo prosimy o zapoznanie się z formą prowadzenia zajęć dydaktycznych przez pracowników Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi i Zespołu Badawczego Nauk o Glebie w trakcie semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 z uwzględnieniem czasu zawieszenia standardowych form zajęć:

prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska członek korespondent PAN
dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO
dr hab. Tomasz Ciesielczuk, prof. UO
dr hab Grzegorz Kusza, prof. UO
dr Mariusz Głowacki
dr Elżbieta Gołąbek
dr Beata Gołuchowska
dr Urszula Karwaczyńska
dr inż. Katarzyna Łuczak
dr Jarosław Sławiński

Zmiany będą systematycznie aktualizowane – zmiana do 26 maja 2020r.