5.1.10 Program edukacyjny: „Ekosystemy wodne – walory przyrodnicze, gospodarcze i kulturowe, w aspekcie rozwoju ekoturystyki na pograniczu PL-CZ”

Warsztaty czterodniowe

Tematyka kursu dotyczyć będzie ważnych zagadnień:
(1) Ekosystemy wodne pogranicza – specyfika oraz różnorodność biotopów i biocenozy.
(2) Znaczenie ekosystemów wodnych jako korytarzy ekologicznych oraz siedlisk zastępczych.
(3) Walory przyrodnicze i krajobrazowe ekosystemów wodnych pochodzenia naturalnego i antropogenicznego. Zmiany i zagrożenia wynikające z antropopresji, z uwzględnieniem ekoturystyki.

Termin: 28.09-01.10.2020 r.
Rekrutacja:
Uniwersytet w Ostrawie – 4 studentów/tek
Uniwersytet w Ołomuńcu – 4 studentów/tek
Uniwersytet Opolski – 12 studentów/tek (studenci kierunków Architektura Krajobrazu, Biologia i Ochrona Środowiska).

zgłoszenia (do 24.09.2020r.) i informacje w Instytucie Inżynierii Środowiska i Biotechnologii UO, ul. Oleska 22, Opole:
p. 207. mgr Aleksandra Cichoń (tel. 77 401 6022)
p.1. dr hab. Grzegorz Kusza, prof. UO (tel. 77 401 6001)