„Nabór na wolne stanowisko: asystent w Dziale Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego”, osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Muzeum), na adres: Muzeum Śląska Opolskiego, ul. Św. Wojciecha 13, 45-015 Opole w terminie do 14 lutego 2020 r. do godz. 13:00.
Więcej Informacji