Wywiad z Prof. dr hab. inż. Czesławą Rosik-Dulewską członkiem korespondentem PAN w portalu Nauka online magazynie Polskiej Akademii Nauk ACADEMIA