Dyrekcja Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie zaprasza do konkursu dotyczącego opracowania projektu zagospodarowania terenu zieleni wraz z obiektami towarzyszącymi 

Lokalizacja: Publiczne Przedszkole Nr 3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie, ul. Strzelecka 34, 47-320 Gogolin
Zakres prac: projekt ma na celu opracowanie nowego zagospodarowania terenu sąsiadującego z budynkiem przedszkola z uwzględnieniem:
·       wprowadzenia nowych nasadzeń roślinności,
·       utworzenie stref do działań edukacyjnych oraz zabawy,
·       adaptacji istniejącej infrastruktury i wprowadzenie nowych urządzeń edukacyjnych.

Osoby do kontaktu:
Katarzyna Figiela (Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 3 w Gogolinie) tel. 77 4666297
dr Grzegorz Kusza (Instytut Ochrony i Kształtowania Środowiska Uniwersytet Opolski) tel. 77 4016001

Miejsce składania dokumentacji projektowej:
Publiczne Przedszkole Nr 3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie, ul. Strzelecka 34, 47-320 Gogolin

Termin ogłoszenia konkursu: 01.02.2019 r.

Termin wykonania: 15.03.2019 r.

Termin ogłoszenia wyników konkursu: 25.03.2019 r.

Nagroda dla autora/ów najlepszego projektu wynosi 600,00 zł (umowa zlecenie)

Do pobrania:

Regulamin konkursu

Patronat:
Dyrektor Instytutu Ochrony i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Opolskiego
Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie