W nawiązaniu do wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Opolskiego wznawiamy zajęcia dydaktyczne w formie laboratoriów i ćwiczeń terenowych. Poniżej zamieszczono harmonogram zajęć laboratoryjnych, które w większości przypadków zostały zblokowane, tak aby ograniczyć do minimum okres przebywania na terenie uczelni.
Architektura Krajobrazu I rok I stopnia studia stacjonarne
Architektura Krajobrazu I rok I stopnia studia niestacjonarne

Ochrona Środowiska I rok I stopnia studia stacjonarne
Ochrona Środowiska III rok I stopnia studia stacjonarne
Ochrona Środowiska I rok II stopnia studia stacjonarne

Rolnictwo I rok studia I stopnia  studia niestacjonarne
Rolnictwo II rok I stopnia studia stacjonarne
Rolnictwo II rok I stopnia studia niestacjonarne

Zgodnie z wytycznymi zajęcia laboratoryjne będą odbywały się w grupach-6-7 osobowych, dlatego też w przypadku roczników, które mają liczebność powyżej 10 osób, niezbędne jest wprowadzenia podziału roku na dwie grupy laboratoryjne. Do 23 maja br. zostaną podane informacje dotyczące zaleceń sanitarnych, które będą obowiązywały podczas przebywania na terenie uczelni.

Termin zajęć terenowych należy uzgodnić indywidualnie z każdym prowadzącym.

Mając na uwadze wprowadzony nowy harmonogram, zajęcia zdalne w formie wykładów, seminariów, itp. należy po uzgodnieniu z prowadzącym dostosować do terminu zajęć laboratoryjnych. W aktualnym stanie może wystąpić nałożenie zajęć zdalnych z laboratoriami.

Poniżej prezentujemy dokumentację fotograficzną z zajęć laboratoryjnych przeprowadzonych w dniach 25-26 maja 2020r. z przedmiotów Gleboznawstwo (Architektura Krajobrazu I rok prowadzący dr inż. Katarzyna Łuczak), Technologie w gospodarce odpadami (Ochrona Środowiska II rok prowadzący dr Urszula Karwaczyńska), Hydrobiologia (Ochrona Środowiska I rok, prowadzący dr hab. Izabela Czerniawska-Kusza, prof. UO), Ekologia i degradacja wód (Ochrona Środowiska I rok II stopnia, prowadzący dr hab. Izabela Czerniawska-Kusza, prof. UO)