Miło jest nam poinformować o przeprowadzonych w dniach 6 i 25 lutego 2020 r. obronach prac inżynierskich studentów kierunku stacjonarnych Ochrona Środowiska i Architektura Krajobrazu realizowanych na Uniwersytecie Opolskim w byłym Instytucie Ochrony i Kształtowania Środowiska (obecnie Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi).


Tytuł zawodowy I stopnia – inżynier ochrony środowiska uzyskali:

 • Joanna Ślimok, tytuł: Podatność magnetyczna jako wskaźnik depozycji ferromagnetyków w pajęczej nici przędnej, Promotor: dr hab. G. Kusza, prof. UO, Recenzent: dr hab. inż. T. Ciesielczuk, prof. UO
 • Alicja Ulmer, tytuł: Ocena przydatności wybranych gatunków drzew do rekultywacji leśnej w wyrobiskach po eksploatacji wapieni,  Promotor: dr hab. G. Kusza, prof. UO, Recenzent: dr E. Gołąbek
 • Dmytro Salii, tytuł: Współczesne technologie oczyszczania spalin w energetyce na przykładzie przedsiębiorstwa Energetyka Cieplna Opolszczyzny ECO SA, Promotor: dr Beata Gołuchowska, Recenzent: dr hab. inż. T. Ciesielczuk, prof. UO
 • Edyta Lachowska tytuł: Sorpcja węglowodorów alifatycznych na merceryzowanej biomasie nasion pałki wodnej w eksperymentach batch. Promotor: dr hab. inż. T. Ciesielczuk, prof. UO, Recenzent: dr U. Karwaczyńska
 • Dominika Nowak tytuł: Ocena możliwości wykorzystania drzew pomnikowych w Monitoringu Środowiska. Promotor: dr J. Sławiński. Recenzent: dr hab. G. Kusza, prof. UO
 • Anna Lisoń tytuł: Odzysk metali z odpadów elektrycznych i elektronicznych. Promotor: dr hab. inż. T. Ciesielczuk, prof. UO. Recenzent: prof. dr hab. inż. Cz. Rosik-Dulewska
 • Beata Supińska-Sowietzka tytuł: Mikrobiologiczne odolejanie osadów dennych zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi. Promotor: dr hab. inż. T. Ciesielczuk, prof. UO. Recenzent: dr M. Głowacki

Tytuł zawodowy I stopnia – inżynier architekt krajobrazu uzyskali:

 • Aleksandra Cybulska, tytuł: Koncepcja utworzenia i zagospodarowania promenady nad rzeką Prudnik w Prudniku, Promotor: dr K. Badora, Recenzent: dr hab. Grzegorz Kusza, prof. UO
 • Oliwia Czuk, tytuł: Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenów zieleni przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu, Promotor: dr K. Badora, Recenzent: dr hab. inż. T. Ciesielczuk, prof. UO
 • Paula Stanny, tytuł: Projekt zagospodarowania skweru przy ul. Wiedeńskiej w Opolu – koncepcja ogrodu przyszłości, Promotor: dr hab. G. Kusza, prof. UO, Recenzent: dr K. Badora
 • Anna Bednarczuk, tytuł: Projekt zagospodarowania wyrobiska Strzelce Opolskie w kierunku rekreacyjnym i wypoczynkowym, Promotor: dr hab. G. Kusza, prof. UO, Recenzent: dr hab. inż. T. Ciesielczuk, prof. UO
 • Dominika Ocik, tytuł: Projekt zagospodarowania terenu zieleni przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Opolu, Promotor: dr hab. G. Kusza, prof. UO, Recenzent: dr hab. inż. T. Ciesielczuk, prof. UO
 • Paulina Porada, tytuł: Koncepcja zagospodarowania terenu Stadniny Koni w Borkach Małych, Promotor: dr E. Gołąbek, Recenzent: dr hab. G. Kusza, prof. UO
 • Katarzyna Wężyk, tytuł: Koncepcja zagospodarowania terenu Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie, Promotor: dr E. Gołąbek, Recenzent: dr hab. inż. T. Ciesielczuk, prof. UO
 • Agata Adamska, tytuł: Koncepcja zagospodarowania terenu zieleni w centrum Praszki. Promotor: dr K. Badora, Recenzent: dr hab. G. Kusza, prof. UO
 • Wioletta Głąb tytuł: Koncepcja zagospodarowania terenu przy Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Kępnie. Promotor: dr J. Sławiński, Recenzent: dr M. Głowacki
 • Klaudia Zagórska tytuł: Koncepcja zagospodarowania terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Słupi koło Kępna. Promotor: dr J. Sławiński, Recenzent: dr M. Głowacki
 • Anita Kowalczyk tytuł: Projekt rewitalizacji Parku im. Rotmistrza Pileckiego w Wieluniu. Promotor: dr J. Sławiński, Recenzent: dr hab. G. Kusza, prof. UO
 • Sara Ulfik tytuł: Koncepcja zagospodarowania terenu przy Przedszkolu Publicznym „Pod Dębem” w Koszęcinie. Promotor: dr J. Sławiński, Recenzent: dr hab. inż. T. Ciesielczuk, prof. UO

Gratulujemy !!!!


Jednocześnie informujemy, iż drugi termin obron przypada na 25-26 luty 2020 r.