Zespół Badawczy Ochrony Powierzchni Ziemi
dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO  – Koordynator Zespołu

prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska członek korespondent PAN
dr hab. inż. Tomasz Ciesielczuk, prof. UO 
dr hab. Grzegorz Kusza, prof. UO
dr inż. Katarzyna Łuczak

Zespół dydaktyczny w Instytucie Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

dr Mariusz Głowacki
dr Urszula Karwaczyńska
dr Beata Gołuchowska
dr Elżbieta Gołąbek
dr Jarosław Sławiński


Zajęcia dydaktyczne realizowane na kierunkach studiów: Architektura Krajobrazu, Ochrona Środowiska i Rolnictwo prowadzą również pracownicy byłego Instytutu Ochrony i Kształtowania Środowiska Wydziału Przyrodniczo-Technicznego przeniesieni od dnia 1 października 2019r. do:

Instytutu Biologii (Wydział Przyrodniczo-Techniczny)
dr hab. Izabela Czerniawska-Kusza, prof. UO

Wydziału Ekonomicznego
prof. dr hab. Stanisław Koziarski
dr inż. arch. Dżoana Latała Matysiak
dr Krzysztof Badora
dr Radosław Wróbel

Wydziału Sztuki
mgr inż. arch. kraj. Marcin Marciniak