Projekt Nr CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001153 pt. Innowacje edukacyjne nakierowane na zwiększenie szans zatrudniania absolwentów w ekoturystyce
projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska

Ogólny opis projektu

Projekt dotyczy problemu zatrudnienie absolwentów szkół wyższych na czesko-polskim pograniczu. Opiera się na niewykorzystanym potencjale ekoturystyki na chronionych obszarach przyrodniczych, w słabych ekonomicznie regionach przygranicznych.

Celem projektu jest innowacyjne wzmocnienie praktycznych kompetencji komunikacji, wiedzy i umiejętności studentów trzech uniwersytetów (Uniwersytetu w Ostrawie i Uniwersytetu w Ołomuńcu (Czechy) oraz Uniwersytetu Opolskiego). Studenci uczestniczący w projekcie stanowić będą w przyszłości nową kadrę zarządzającą zrównoważonym rozwojem w ekoturystyce na transgranicznym rynku pracy.

Grupa docelowa:

na Uniwersytecie Opolskim rekrutacja do udziału w projekcie będzie prowadzona przede wszystkim na kierunkach studiów: Architektura Krajobrazu, Biologia, Ochrona Środowiska. Projekt obejmuje wszystkich studentów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia studiów.

Termin realizacji projektu:

01.09.2018 r. – 30.09.2021 r.
Projekt na Facebook:
https://www.facebook.com/Envitrio-323144201615686/


Zespół zarządzający ze strony Uniwersytetu Opolskiego:

Koordynator w projekcie ze strony UO – dr hab. Grzegorz Kusza, prof. UO
Kierownik do spraw finansowych – dr inż. Katarzyna Łuczak
Sekretariat – mgr Aleksandra Cichoń
Gwarant zadania DK4 – dr hab. inż. Tomasz Ciesielczuk prof UO
Gwarant zadania DK5 – dr hab. Sylwia Nowak prof. UO


Zadania realizowane w ramach projektu:

Kursy językowe (DK4)
  1. Kurs językowy: kurs języka czeskiego dla studentów Uniwersytetu Opolskiego

miejsce: Ostrawa
organizator: Uniwersytet w Ostrawie

I kurs – termin: 04.- 08.02.2019 r.
II kurs – termin: 04.- 08.11.2019 r.
III kurs – termin: 03.- 07.02.2020 r.

Program edukacyjny (DK5)
Zapytania ofertowe do zadań realizowanych w projekcie

Zapytania ofertowe do zadań realizowanych w projekcie o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro

1. Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia seminariów podzadanie 5.1.10 (2019r.)