Celem kursu przeznaczonego dla studentów kierunków biologia, architektura krajobrazu i ochrona środowiska, na którym dowiedzą się o terenach i stanowiskach zmienionych przez człowieka, w szczególności o kamieniołomach i sztolniach. Biotopy te mają znaczenie dla ochrony przyrody – jako stanowiska występowania rzadkich gatunków oraz mogą być ciekawe jako walory przyrodnicze w ekoturystyce. Ze względu na to, że są nieużywane, pełnią rolę także jako biotopy odpowiednie dla zachowania bioróżnorodności. Studenci będą dyskutować o nowych możliwościach wykorzystania opuszczonych kamieniołomów i sztolni, w ramach ochrony przyrody i ekoturystyki. Warsztaty terenowe (2-dniowe) dla 20 studentów, zorganizowane z częstotliwością 1 raz w projekcie, obejmują tereny gminy i powiatów pogranicza polsko-czeskiego.

Termin: 06.06-07.06.2022 r.
Rekrutacja:
Uniwersytet w Ostrawie – 4 studentów/tek
Uniwersytet w Ołomuńcu – 4 studentów/tek
Uniwersytet Opolski – 12 studentów/tek

Miejsce: Opole -Gogolin-Prudnik – Głuchołazy-Wojsławice

zgłoszenia (do 26.05.2022r.) i informacje w p. 207, ul. Oleska 22, Opole (Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytet Opolski):
mgr Aleksandra Cichoń (tel. 77 401 6020)
dr hab. Grzegorz Kusza (tel. 77 401 6022)

Do pobrania:
Program warsztaty