5.1.8. Program edukacyjny „Terenowy kurs briologii i zarządzania ochroną mszaków w środowisku“ (gwarant działania projektowego: Uniwersytet Ostrawski w Ostrawie)

Praktyczny kurs w formie czterodniowej wycieczki terenowej zapozna studentów z metodologią zbierania i uwarunkowania mszaków w zakresie ich wykorzystania w ochronie przyrody. Mszaki odgrywają ważną rolę w naturalnych i antropogenicznych biotopach. Wiele z nich uważa się za bioindykatory naturalnych ekosystemów, inne wskazują zanieczyszczenie powietrza. Program ma na celu zapoznanie studentów z podstawami badań biologicznych skoncentrowanych na badaniu mszaków w terenie. Studenci nauczą się oceniać biotopy ze względu na występujące tam, konkretne gatunki bioindykacyjne. Uwaga skoncentruje się na czesko-polskim pograniczu (obszar Beskidów, Widawy, Gór Złotych) − bogatym gatunkowo, ale mało zbadanym obszarem.

Termin: 03.06-06.06.2019 r.
Rekrutacja:
Uniwersytet w Ostrawie – 4 studentów/tek
Uniwersytet w Ołomuńcu – 3 studentów/tek
Uniwersytet Opolski – 3 studentów/tek

Miejsce: okolice miejscowości Osoblaha

zgłoszenia (do 20.05.2019r.) i informacje w sekretariacie Instytutu Ochrony i Kształtowania Środowiska UO, ul. Oleska 22, Opole:
p. 207. mgr Aleksandra Cichoń (tel. 77 401 6022)
p.1. dr Grzegorz Kusza (tel. 77 401 6001)