Celem kursu przeznaczonego dla studentów kierunków biologia, architektura krajobrazu i ochrona środowiska jest zrozumienie znaczenia inwazji roślin w turystyce oraz gospodarce ludzi zamieszkujących tereny przygraniczne. Kurs przedstawi konkretne problemy z gatunkami inwazyjnymi i konkretne rozwiązania, jak je zwalczyć. Będą także dyskutowane możliwości składania transgranicznych projektów (z udziałem mieszkańców pogranicza), które miałyby ograniczyć skutki inwazji poprzez wykorzystanie roślin w gospodarce i codziennym życiu.
Zajęcia będą organizowane w dolinach górskich potoków, ekosystemach leśnych oraz ogrodach botanicznych. Studenci spróbują także opracować model rozprzestrzeniania się roślin obcego pochodzenia na terenie pogranicza polsko-czeskiego. Warsztaty terenowe (2-dniowe) dla 20 studentów, zorganizowane z częstotliwością 1 raz w projekcie, obejmują tereny gminy i powiatów pogranicza polsko-czeskiego.

Termin: 30.05.-31.05.2022 r.
Rekrutacja:
Uniwersytet w Ostrawie – 4 studentów/tek
Uniwersytet w Ołomuńcu – 4 studentów/tek
Uniwersytet Opolski – 12 studentów/tek

Miejsce: Opole -Gogolin-Prudnik – Głuchołazy – Rejviz

zgłoszenia (do 20.05.2022r.) i informacje w p. 207, ul. Oleska 22, Opole (Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytet Opolski):
mgr Aleksandra Cichoń (tel. 77 401 6020)
dr hab. Grzegorz Kusza (tel. 77 401 6022)

Do pobrania:
Program warsztaty