5.1.7. Program edukacyjny „Entomologia praktyczna i postawy zarządzania ochroną owadów w środowisku” (gwarant działania projektowego: Uniwersytet Ostrawski w Ostrawie)

Praktyczny kurs w formie czterodniowej, terenowej wycieczki zapozna studentów z metodyką zbioru różnych grup owadów, stanowiącą kluczową umiejętność do prowadzenia podstawowych badań i stosowania zasad ochrony gatunkowej. Eksperymentalny projekt badawczy, w połączeniu z zastosowaniem odpowiedniej metodyki stanowić będzie kluczową podstawę do zdobycia wiedzy, która umożliwi studentom podejmowanie decyzji opartych na nauce w zarządzaniu obszarami chronionymi. Właściwe stosowanie specyficznych metod − często wymagających szkolenia umiejętności pod okiem doświadczonych mentorów − umożliwia na przykład efektywniejsze mapowanie występowania owadów (biomonitoring), właściwe szacowanie wielkości populacji czy trafne określanie różnych ekologicznych problemów. Program ma na celu zapoznanie studentów z podstawami badań biologicznych skoncentrowanych na ilościowej ekologii owadów oraz poznanie podstawowych technik połowu owadów w terenie. Oprócz części teoretycznej, kurs zawiera również praktyczną realizację projektu: każdy zespół studencki, w porozumieniu z trenerami, wybierze odpowiednią metodykę zbierania owadów i w trakcie pracy w terenie wykona proste badania. Uwaga skoncentruje się na czesko-polskim pograniczu (Vidnavsko, Osoblažsko) − bogatym gatunkowo, ale mało zbadanym obszarze.

Termin: 13.06-16.06.2019 r.
Rekrutacja:
Uniwersytet w Ostrawie – 9 studentów/tek
Uniwersytet w Ołomuńcu – 3 studentów/tek
Uniwersytet Opolski – 3 studentów/tek

Miejsce: okolice miejscowości Osoblaha

zgłoszenia (do 31.05.2019r.) i informacje w sekretariacie Instytutu Ochrony i Kształtowania Środowiska UO, ul. Oleska 22, Opole:
p. 207. mgr Aleksandra Cichoń (tel. 77 401 6022)
p.1. dr Grzegorz Kusza (tel. 77 401 6001)