5.1.5. Program edukacyjny „Kurs zarządzania ekoturystyką stosowaną na Uniwersytecie Gdańskim” (gwarant działania projektowego: Uniwersytet Ostrawski w Ostrawie)

Program edukacyjny w formie dziesięciodniowej, terenowej wycieczki do Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego, usytuowanej na wybrzeżu Bałtyku (Półwysep Helski), umożliwi studentom bezpośrednie poznanie problematyki życia organizmów wodnych. Celem wycieczki będzie praktyczna obserwacja oraz poznawanie morskich ekosystemów i organizmów, szkolenie w zakresie ilościowych metod badawczych i przetwarzania próbek laboratoryjnych, poznanie podstawowych siedlisk oraz zaznajomienie się z problemami ochrony środowiska i programami ochronnymi.

Termin: 24.06-05.07 2019 r.
Rekrutacja:
Uniwersytet w Ostrawie – 4 studentów/tek
Uniwersytet w Ołomuńcu – 2 studentów/tek
Uniwersytet Opolski – 2 studentów/tek
Miejsce: Hel

zgłoszenia (do 31.05.2019r.) i informacje w sekretariacie Instytutu Ochrony i Kształtowania Środowiska UO, ul. Oleska 22, Opole:
p. 207. mgr Aleksandra Cichoń (tel. 77 401 6022)
p.1. dr Grzegorz Kusza (tel. 77 401 6001)