Celem kursu jest przygotowanie absolwentów kierunku biologia, architektura krajobrazu i ochrona środowiska do prac w rejonie pogranicza polsko-czeskiego w aspekcie wykorzystania terenów zieleni miejskiej i wiejskiej do promowania ekoturystyki, rekreacji i wzmocnienia dziedzictwa kulturowego regionu. W trakcie zajęć terenowych zostaną zaprezentowane obszary zieleni i ogrody, które odzwierciedlają historyczny i uzdrowiskowy charakter regionu pogranicza.

(1) Termin: 30.09.-02.10.2019 r.

(2) Termin: 31.05.-02.06.2021 r.

(3) Termin:  27.09-29.09.2021 r.