Celem kursu jest przygotowanie absolwentów kierunku biologia, architektura krajobrazu i ochrona środowiska do prac w rejonie pogranicza polsko-czeskiego w aspekcie wykorzystania terenów zieleni miejskiej i wiejskiej do promowania ekoturystyki, rekreacji i wzmocnienia dziedzictwa kulturowego regionu. W trakcie zajęć terenowych zostaną zaprezentowane obszary zieleni i ogrody, które odzwierciedlają historyczny i uzdrowiskowy charakter regionu pogranicza.

Termin: 31.05.-02.06.2021 r.
Rekrutacja:
Uniwersytet w Ostrawie – 4 studentów/tek
Uniwersytet w Ołomuńcu – 4 studentów/tek
Uniwersytet Opolski – 12 studentów/tek

Miejsce: Opole -Gogolin-Prudnik – Głuchołazy – Lądek Zdrój – Polanica Zdrój -Kudowa Zdrój

zgłoszenia (do 27.05.2021r.) i informacje w p. 207, ul. Oleska 22, Opole (Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytet Opolski):
mgr Aleksandra Cichoń (tel. 77 401 6020)
dr hab. Grzegorz Kusza (tel. 77 401 6022)

Do pobrania:
Program warsztatów