5.1.10 Program edukacyjny: „Ekosystemy wodne – walory przyrodnicze, gospodarcze i kulturowe, w aspekcie rozwoju ekoturystyki na pograniczu PL-CZ”

Warsztaty terenowe czterodniowe
Tematyka kursu dotyczyć będzie zagadnień:
(1) Ekosystemy wodne pogranicza – specyfika oraz różnorodność biotopów i biocenozy.
(2) Znaczenie ekosystemów wodnych jako korytarzy ekologicznych oraz siedlisk zastępczych.
(3) Walory przyrodnicze i krajobrazowe ekosystemów wodnych pochodzenia naturalnego i antropogenicznego. Zmiany i zagrożenia wynikające z antropopresji, z uwzględnieniem ekoturystyki.

Termin: 27.05-30.05.2019 r.

Termin: 28.09.-01.10.2020 r.

Termin: 23.05-26.05.2022 r.