Projekty o charakterze wdrożeniowym prowadzone we współpracy z przemysłem:

Optymalizacja procesów rekultywacji i zagospodarowania wyrobisk powstałych po eksploatacji wapienia ze złoża “Górażdże”, Inwestor Górażdże Cement SA,  kierownik tematu dr Grzegorz Kusza termin realizacji od 2008 do nadal

Nowoczesna technologia usuwania śliskości z nawierzchni drogowych ze szczególnym uwzględnieniem dróg krajowych, ekspresowych i autostrad. Inwestor: EKO-PROBUD Gogolin. Zespół: prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska  członek korespondent PAN, dr Grzegorz Kusza, mgr inż. Katarzyna Kochanowska, termin realizacji 2011-2018.