W celu przybliżenia tematyki zajęć z przedmiotu Geologia prezentujemy wybrane zagadnienia wraz z galerią zdjęć. 
Materiał został opracowany przez dra Krzysztofa Miszewskiego i dr hab Tadeusza Magierę prof. UO
wszystkie fotografie i redakcję strony wykonali dr inż. Tomasz Ciesielczuk i dr Grzegorz Kusza