Celem dwudniowego kursu przeznaczonego dla studentów kierunków biologia, architektura krajobrazu i ochrona środowiska jest zyskanie informacji o zasięgu lokalnych tradycji związanych z przyrodą, zwyczajami kulinarnymi, praktykami zdobniczymi, itp. Studenci będą się uczyć jak można wykorzystać naturalne wyroby i produkty, wywodzące się z tradycji mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego, w codziennym życiu. Ponadto będą mogli wykorzystać je w ramach uatrakcyjnienia ruchu turystycznego.

Termin: 10.10.-11.10.2019 r.
Rekrutacja:
Uniwersytet w Ostrawie – 4 studentów/tek
Uniwersytet w Ołomuńcu – 4 studentów/tek
Uniwersytet Opolski – 12 studentów/tek

Miejsce: Jelenia Góra – Karłów (Strzeliniec)

zgłoszenia (do 15.09.2019r.) i informacje w sekretariacie Instytutu Ochrony i Kształtowania Środowiska UO, ul. Oleska 22, Opole:
p. 207. mgr Aleksandra Cichoń (tel. 77 401 6022)
p.1. dr Grzegorz Kusza (tel. 77 401 6001)

Do pobrania:
Szczegółowy program