Celem dwudniowego kursu przeznaczonego dla studentów kierunków biologia, architektura krajobrazu i ochrona środowiska jest zyskanie informacji o zasięgu lokalnych tradycji związanych z przyrodą, zwyczajami kulinarnymi, praktykami zdobniczymi, itp. Studenci będą się uczyć jak można wykorzystać naturalne wyroby i produkty, wywodzące się z tradycji mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego, w codziennym życiu. Ponadto będą mogli wykorzystać je w ramach uatrakcyjnienia ruchu turystycznego.

Termin: 01.06.-02.06.2021 r.
Rekrutacja:
Uniwersytet w Ostrawie – 4 studentów/tek
Uniwersytet w Ołomuńcu – 4 studentów/tek
Uniwersytet Opolski – 12 studentów/tek

Miejsce: Góry Opawskie

zgłoszenia (do 27.05.2021r.) i informacje w p. 207 ul. Oleska 22, Opole (Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytet Opolski):
mgr Aleksandra Cichoń (tel. 77 401 6020)
dr hab. Grzegorz Kusza, prof. UO (tel. 77 401 6020)

Do pobrania:
Program warsztatów