Aktualności:

W dniu 15 września 2021r. na Walnym Zebraniu Oddziału Opolskiego PTIE został wybrany nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna. Jednocześnie ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium.

Skład Zarządu Oddziału PTIE na kadencję 2021-2024:

dr hab. Grzegorz Kusza, prof. UO – Prezes Zarządu

dr hab. inż. Tomasz Ciesielczuk, prof. UO  – Wiceprezes

dr Radosław Wróbel  – Wiceprezes

dr. inż. Katarzyna Łuczak – sekretarz

mgr Aleksandra Cichoń –  skarbnik

Komisja Rewizyjna:

dr Mariusz Głowacki – Przewodniczący

dr hab. Małgorzata Rajfur, prof. UO

mgr Elwira Wiśniewska


strona PTIE: https://sites.google.com/site/ptiezg/


Seminaria Oddziału Opolskiego PTIE:

07.12.2021 r. w ramach obchodów Światowego Dnia Gleby zapraszamy na seminarium, w trakcie, którego zostanie wygłoszony referat pt. Zanieczyszczenia węglowodorowe gleb (osoba referująca dr hab. inż. Tomasz Ciesielczuk, prof. UO. Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytet Opolski).

26.10.2021 r. zapraszamy na seminarium, w trakcie, którego zostanie wygłoszony referat pt. Mchy Jako bioindykatory zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi (osoba referująca mgr inż. Paweł Świsłowski Instytut Biologii Uniwersytet Opolski).

13.06.2019 r. zapraszamy na warsztaty dotyczące nowoczesnego zarządzania w rolnictwie (1) Kompleksowe zarządzanie gospodarstwem na miarę XXI wieku. 365FarmNet – uniwersalne narzędzie dla każdego rolnika – Monika Cieniawska, Monika Kozłowska, (2) Aktualne tendencje rozwojowe rolnictwa precyzyjnego – Jerzy Koronczok, Krzysztof Gomolla.

18.04.2018 r. na seminarium zostanie wygłoszony referat pt. Chelatacja metali ciężkich jako kryterium oceny jakości popiołów z komunalnych osadów ściekowych

21.03.2018 r. w trakcie seminarium oddziału zaprezentowano pracę dotyczącą wpływy materiałów mineralnych i organicznych na ograniczenie zasolenia gleb zlokalizowanych w pasach drogowych

13.09.2017 r. na seminarium oddziału wygłoszono referat dotyczący możliwości zastosowania kompostów z odpadów jako sorbentów do usuwania węglowodorów ropopochodnych

15.06.2016 r. na zakończenie Zebrania wyborczego Opolskiego Oddziału PITE wygłoszono referat dotyczący gospodarowania odpadami

27.04.2016 r. wygłoszono dwa referaty dotyczące projektu utworzenia parku dla psów w Opolu oraz nowoczesnej metody usuwania śliskości jezdni.

16.03.2016 r. – przedstawiono trzy koncepcje ogrodów tematycznych zaprojektowanych w ramach powstającego w Gogolinie Opolskiego Ogrodu Botanicznego.


Do pobrania:

Statut PTIE

deklaracja PTIE