Aktualności:

W dniu 15 czerwca 2016r. na Walnym Zebraniu Oddziału Opolskiego PTIE został wybrany nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna. Jednocześnie ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium.

Skład Zarządu Oddziału PTIE na kadencję 2016-2020:

dr Grzegorz Kusza – Prezes Zarządu

mgr Violetta Brosz-Ołyniec – Wiceprezes

dr hab. inż. Tomasz Ciesielczuk  – Wiceprezes

dr Jarosław Sławiński – sekretarz

mgr Aleksandra Cichoń –  skarbnik

Komisja Rewizyjna:

dr Mariusz Głowacki – Przewodniczący

dr Urszula Karwaczyńska

mgr Elwira Wiśniewska


strona PTIE: https://sites.google.com/site/ptiezg/


Seminaria Oddziału Opolskiego PTIE:

16.03.2016r. – przedstawiono trzy koncepcje ogrodów tematycznych zaprojektowanych w ramach powstającego w Gogolinie Opolskiego Ogrodu Botanicznego.

27.04.2016r. wygłoszono dwa referaty dotyczące projektu utworzenia parku dla psów w Opolu oraz nowoczesnej metody usuwania śliskości jezdni.

15.06.2016r. na zakończenie Zebrania wyborczego Opolskiego Oddziału PITE wygłoszono referat dotyczący gospodarowania odpadami

13.09.2017r. na seminarium oddziału wygłoszono referat dotyczący możliwości zastosowania kompostów z odpadów jako sorbentów do usuwania węglowodorów ropopochodnych

21.03.2018r. w trakcie seminarium oddziału zaprezentowano pracę dotyczącą wpływy materiałów mineralnych i organicznych na ograniczenie zasolenia gleb zlokalizowanych w pasach drogowych

18.04.2018r. na seminarium zostanie wygłoszony referat pt. Chelatacja metali ciężkich jako kryterium oceny jakości popiołów z komunalnych osadów ściekowych


Do pobrania:

Statut PTIE

deklaracja PTIE